ردیف

نام پارک

آدرس

1

پارک بانوان

بلوار امام رضا (ع) -  انتهای خیابان شهدا

2

پارک دانش 

بلوار امام رضا(ع) - چهار راه مخارات - خیابان معلم - خیابان دانش

3

پارک زمزم

بلوار امام رضا (ع) - خیابان مطهری - خیابان زمزم 

4

پارک جنگلی آیسک

ابتدای جاده ی آیسک به سمت فردوس . بعد از میدان کوثر