مجموعه : معرفی شهر
بازدید : 904

بخش آیسک در شمال استان خراسان جنوبی قرار دارد.

به طور كلی آیسک به تبعیت از وضعیت پستی ها و بلندی ها دو نوع اقلیم دارد :

  1. اقلیم گرم و خشك شامل مناطق دشت و حاشیه بخش شامل روستاهای بغداده دوحصاران
  2. اقلیم سرد و ملایم كه در بخش های مرتفع شمالی  بخش آیسک (روستا های مصعبی و کریمو) مشاهده می شود
 
 
 
 
ویژگیهاي اقليمي شهرستان
شناخت و دردست داشتن وضعیت اقلیمي مناطق مختلف يک کشور يكي از مهمترين ابزار كار توسعه در آن كشور است. برنامه‌ريزي صحيح بسياري از فعاليتهاي انساني از جمله كشاورزي منوط به شناخت دقيق اقليم و اقليم كاربردي هر منطقه مي‌باشد.
لازم به ذکر است که به دلیل نبود ایستگاه هواشناسي سينوپتيك در شهرستان سرايان، به ناچار از آمار ايستگاه هواشناسي فردوس كه در فاصله كمي از شهرستان قرار داشته و تشابه اقليمي با شهرستان سرايان دارد، استفاده شده است.
- دما: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه هوشناسی فردوس طي دوره آماري (۱۳۸۳-۱۳۵۴) متوسط سردترين ماه سال ۹/۳ درجه و متوسط گرمترين ماه سال ۵/۲۸ درجه سانتيگراد بوده است. تفاوت متوسط گرمترين و سردترين ماه ۶/۲۴ درجه سانتيگراد است که نشان‌دهنده اختلاف شديد درجه حرارت در فصل سرد و گرم سال است. افزايش درجه حرارت از بهمن ماه شروع مي‌شود و سير صعودي آن تند و نسبتاً نامنظم مي‌باشد. اين روند تا تيرماه ادامه يافته و در اين ماه به حداکثر خود مي‌رسد. متوسط حداكثر درجه حرارت برابر ۲۴ درجه و متوسط حداقل آن برابر ۴/۸ درجه سانتيگراد مي‌باشد. بيشترين ميزان متسط حداكثر در تيرماه و ۶/۳۶ درجه سانتيگراد و كمترين آن مربوط به ديماه و ۹/۱- درجه سانتيگراد گزارش شده است(جدول شماره ۳-۳).
- رطوبت نسبی: با توجه به اینکه شهرستان سرايان از نظر عرض جغرافيايي بالاتر از مدار رأس‌السرطان و در محدوده ۳۲ درجه عرض شمالي قرار دارد، به علت وجود کمربند پرفشار جنب‌حاره‌اي و سقوط هوا، رطوبت به شدت كم مي‌شود. در طي دوره آماري متوسط رطوبت نسبي ساليانه ناحيه مورد مطالعه ۳۶ درصد مي‌باشد. متوسط بيشترين رطوبت نسبي در ديماه ۶۰ درصد و متوسط حداقل آن در مردادماه ۱۹ درصد است(جدول شماره ۳-۴).
- بارندگی: طبق آمار بیشترين ميزان بارندگي طي دوره آماري در سال ۱۳۷۶ به مقدار ۸/۲۷۳ ميليمتر و کمترين مقدار آن در سال ۱۳۷۸ با ۲/۷۲ ميليمتر مي‌باشد و ميانگين بارندگي طي دوره آماري ۸/۱۵۲ ميليمتر گزارش شده است. حداکثر ميزان بارندگي در اسفند ماه است. بارندگي از آذرماه شروع مي‌شود كه در طول سه ماه زمستان و ماه اول بهار ادامه مي‌يابد و در ماه ارديبهشت افت شديد در ميزان بارندگي ظاهر شده و در ماههاي مرداد و شهريور به صفر مي‌رسد.
از نظر فصول در فصل تابستان هیچ بارندگی اتفاق نمي‌افتد و اين در حالي است که ۵/۵۷ درصد بارندگي در فصل زمستان روي مي‌دهد، ۵/۴۲ درصد بقيه در فصل پائيز و بهار به زمين مي‌ريزد(جدول شماره۳-۵).
- بادها: بادهایی که ناحيه مورد نظر را تحت تأثير قرار مي‌دهد عبارتند از:
الف: بادهای دائمی که شامل سياه‌باد و کوه‌باداست.
ب: بادهای موسمی که شامل روزباد و روزگرد است.
۱- سیاه‌باد: این باد بسيار سرد بوده و در زمستان از سمت شمال و شمال‌غربي به طرف شرق و جنوب‌شرقي مي‌وزد و گاهي اوقات اين باد در اواخر زمستان و اوايل بهار سبب سرمازدگي درختان ميوه مي‌شود.
۲- کوه‌باد: این باد همیشه بين کوه و دره برقرار است و سبب اعتدال هوا در تابستان و بهار مي‌شود. همچنين كشاورزان براي باد دادن گاه خرمن خود استفاده مي‌كنند. اين باد در زمستان ممكن است موجب سرمازدگي محصولات زراعي و باغي شود.
۳- روزباد: این باد بیشتر در تابستان و بهار مي‌وزد. جهت آن جنوب‌شرق- شمال‌غرب است . اين باد در خرداد ماه با گرماي زيادي همراه است به همين دليل کشاورزان به آن تف‌باد مي‌گويند.
۴- روزگرد: از اسفند ماه تا اردیبهشت ماه می‌وزد. با تغيير محل ظاهري خورشيد جهت وزش آن عوض مي‌شود، به همين دليل به آن روزگرد مي‌گويند
- فشار: فشار اتمسفر در عرض جغرافیایي ۴۵ درجه و در هواي صفر درجه سانتيگراد و در ارتفاع سطح دريا فشار بهنجار ناميده مي‌شود و ميزان آن برابر ۱۰۱۳ ميلي‌بار است. فشارهاي بيشتر از اين ميزان را فشار زياد و فشارهاي کمتر را فشار کم گويند.
بر اساس اطلاعات اطلس اقلیمی ايران حداکثر فشار هوا در منطقه سرايان در آذرماه است و منحني ۱۰۲۶ ميلي‌بار دقيقاً از سرايان مي‌گذرد. با گرم شدن هوا، فشار هوا کاهش مي‌يابد بطوري كه در فروردين‌ماه منحني ۱۰۱۴ ميلي‌بار از سرايان مي‌گذرد و فشار هوا تا حداقل ۱۰۰۲ ميلي‌بار در تيرماه كاهش مي‌يابد.
 
 متوسط دمای ماهانه و متوسط دمای حداکثر و حداقل در دوره آماري (۱۳۸۳-۱۳۵۴)

مـــاه

متوسط حداقل

متوسط حداکثر

متوسط ماهانه

فروردین

Apr

۳/۹

۳/۲۴

۵/۱۶

اردیبهشت

May

۶/۱۳

۳۰

۱/۲۲

خرداد

Jun

۱/۱۸

۸/۳۴

۲۷

تیر

Jul

۶/۲۰

۶/۳۶

۵/۲۸

مرداد

Aug

۵/۱۷

۳۵

۶/۲۶

شهریور

Sep

۱۳

۳/۳۲

۸/۲۲

مهر

Oct

۷/۷

۶/۲۵

۸/۱۶

آبان

Nov

۵/۲

۸/۱۸

۱/۱۱

آذر

Des

۸/۰-

۱/۱۲

۵/۶

دی

Jan

۹/۱-

۹/۹

۹/۳

بهمن

Feb

۲/۱-

۷/۱۱

۶/۵

اسفند

Mar

۸/۲

۵/۱۷

۶/۱۰

ســـــال

۴/۸

۲۴

۵/۱۶

 
 
میزان و متوسط و درصد بارش به تفکیک فصول در دوره آماري (۱۳۸۳-۱۳۵۴)
 

فصل بارش

میزان بارش

متوسط بارش فصلی

درصد بارش

بهار

فروردین

۲۲

۲/۲۹

۱/۱۹

اردیبهشت

۹/۶

خرداد

۳/۰

تابستان

تیر

۰

۰

۰

مرداد

۰

شهریور

۰

پائیز

مهر

۵/۱

۸/۳۵

۴/۲۳

آبان

۵

آذر

۳/۲۹

زمستان

دی

۸/۲۵

۸/۸۷

۵/۵۷

بهمن

۳/۲۷

اسفند

۷/۳۴

ســــــال

۸/۱۵۲

---

---

 

نقشه شهر

 

راه های ارتباطی

 سامانه ارتباط مردمی : =

 سامانه پیامک شهرداري : 500020403707 

 تلفن روابط عمومی: 05632874115    

 فکس روابط عمومی:05632872788

 پست الکترونیک :   shahrdariayask_1379@yahoo.com

 آدرس : خراسان جنوبي-شهرستان سرايان-بخش آيسك -بلوار امام رضا(ع)

بازدید امروز12
بازدید دیروز47
بازدید هفته152
بازدید ماه1576
کل بازدید52264