مجموعه : معرفی مناطق و سازمانها
بازدید : 1205

نام مدیر عامل: مشتاق مالکی

مدرک تحصیلی: لیسانس

اهداف و وظایف سازمان:

-اصلاح سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر بیرجند ومیزان جمعیت ووضعیت ترافیکی آن

-بکارگیری واستفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه وآسایش مسافرین درون شهری ورضایتمندی شهروندان

-توسعه وتکمیل ناوگان تاکسیرانی با برنامه ریزی وساست گذاری مناسب جهت تامین نیازمندیهای آتی شهر از نظر تعداد تاکسی

-بالا بردن سطح دانش وکارائی پرسنل ورانندگان ودارندگان تاکسی

-مکانیزه نمودن سیستم تاکسیرانی متناسب با شهر الکترونیک جهت تسریع در امور رانندگان وشهروندان

-نوسازی وتبدیل ناوگان فرسوده جهت استفاده بهینه از حمل ونقل درون شهری وکاهش آلودگی محیط زیست

-برنامه ریزی در امور اجرایی،کنترل ،بازرسی امور انضباطی وتشویقی وخدماتی

-تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه

-استفاده وبکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض ودرآمدهای قانونی وانجام امور کارشناسی

-استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی واستخدامی وصرفه وصلاح سازمان برابر مفاد اساسنامه

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-056322222001   فکس : 05632215011

تلفن روابط عمومی:32226611    فکس روابط عمومی:32229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

بازدید امروز21
بازدید دیروز51
بازدید هفته324
بازدید ماه647
کل بازدید30868